അസിസ്റ്റന്‍സ് ക്യാമറ

സമീര്‍ അന്തിക്കാട്


വിലാസം : വലിയകത്ത് ഹൗസ്, അന്തിക്കാട് പി.ഒ., തൃശൂര്‍ . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ഷിബു എം.പി


വിലാസം : കരിക്കാകുഴിയില്‍ ഹൗസ്, പറമ്പ പി.ഒ., കാസര്‍ഗോഡ്-671 533. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


സുമേഷ് കെ സി


വിലാസം : കൈപ്പാട ഹൗസ്, , എടത്തല പി.ഒ., മലകാപടി, ആലുവ-683 561. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


വിനോദ് ജോസഫ്


വിലാസം : അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറാമാന്‍ , വട്ടവേട്ടക്കുഴിയില്‍ , കാഞ്ഞിരപ്പാറ പി.ഒ., ദേവഗിരി, കങ്കഴ, കോട്ടയം-686 555. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി കെ


വിലാസം : അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറാമാന്‍ , കിഴക്കേ പല്ലത്തില്ലം, വാഴപ്പള്ളി, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.15 News Items found. Page 2 of 2