പ്രൊഡ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ബദ്ദറുദ്ദീന്‍ സി.ബി


പീരേത്ത് പുത്തന്‍ വീട്, കോട്ടമുകള്‍, അടൂര്‍ - 691 523 0473-2426194. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ബൈജു പെരുമ്പാവൂര്‍


പത്മാലയം, കീഴില്ലം, പെരുമ്പാവൂര്‍ ഫോണ്‍ : 0484-2651382, 9388869099. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ബെന്നി കട്ടപ്പന


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , പല്ലാട്ടുശ്ശേരില്‍ ഹൗസ്, കൊച്ചി-682 019. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബിജു പി.ജോസഫ്


വിലാസം : പ്രൊഡ.മാനേജര്‍ , പുതിയാംപുറത്ത്, തമ്മനിമട്ടം, രാമമംഗലം പി.ഒ., കൊച്ചി-686 663. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബിജു തോമസ്


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , കളപ്പുരയില്‍ ഹൗസ്, മീന്‍പാറ പി.ഒ., പുത്തന്‍കുരിശ്, കൊച്ചി-682 308.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബിപിന്‍ വല്ലശ്ശേരി


വിലാസം : പടിഞ്ഞാറേ വല്ലശ്ശേരി, നോര്‍ത്ത് ഗേറ്റ്, വൈക്കം, കോട്ടയം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബോംബെ രാജു


വിലാസം - ഐശ്വര്യ, അതിയൂര്‍ , ബാലരാമപുരം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 501


ബൂണ്‍ ബാബു


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , നരിയാമ്പുള്ളി ഹൗസ്, അരിയന്നൂര്‍ , ഗുരുവായൂര്‍ , തൃശൂര്‍ - 680 102. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബൈഷി


പരവൂര്‍, കൊല്ലം. ഫോണ്‍ : 0474-2512853. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


സി.എ.അഗസ്റ്റിന്‍


നം.16, പശുമര്‍തി സ്ട്രീറ്റ്, കോടമ്പാക്കം, ചെന്നൈ-600 024. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.204 News Items found. Page 4 of 21