പ്രൊഡ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ശിവശങ്കരന്‍ എം.ആര്‍


വിലാസം : പ്രൊഡ.മാനേജര്‍ C/o.എം.സി.ടെക്, ജയ നഗര്‍ , കമടിക്കാട്, മാറാട് പി.ഒ., കൊച്ചി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


സോളമന്‍ തോമസ്


വിലാസം : പ്രൊഡ.മാനേജര്‍ , 12/51, കൂവപ്പടം, കൊച്ചി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ശ്രീകുമാര്‍ എ ഡി


വിലാസം : പ്രൊഡ.മാനേജര്‍ , അത്രശ്ശേരില്‍ , മേക്കടമ്പു പി.ഒ., കൊച്ചി-682 316. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ശ്രീകുമാര്‍ ചെന്നിത്തല


സ്വാതി, ഒരിപ്പുറം, ചെന്നിത്തല പി.ഒ., മാവേലിക്കര


സുധാകരന്‍ പി.ആര്‍


വിലാസം : പണ്ഡാരവിള പി.ഒ., ചടയമംഗലം, കൊട്ടാരക്കര. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


സുധീര്‍ ജി.എസ്


വിലാസം : പ്രൊഡ.മാനേജര്‍ , സ്റ്റാര്‍ട്ട് മൗണ്ട്, വഴിമുക്ക് പി.ഒ., ബാലരാമപുരം, തിരുവനന്തപുരം-695 501. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


സുമേഷ് സാമുവല്‍


ഹൗസ് നം.സി.സി-28/2131, കളത്തില്‍പ്പറമ്പില്‍ ഹൗസ്, ഐശ്വര്യ നഗര്‍, കടവന്ത്ര, കൊച്ചി-682 020. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


സുനില്‍ പി.ഇ


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , പുഴക്കരയില്ലത്ത് , മതിലകം പി.ഒ. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ശ്യാംപ്രസാദ് ഒ കെ


ശ്രീവിഹാര്‍ , വള്ളിയൂര്‍ക്കാവ് പി.ഒ., കമ്മന, മാനന്തവാടി, വയനാട്-670 645


സെയ്ദ് എം.ഇ


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , ടി.സി.63/1312, എസ് എസ് കോട്ടേജ്, വീ വണ്‍ നഗര്‍ , അമ്പലത്തറ, തിരുവനന്തപുരം-695 026. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.40 News Items found. Page 4 of 4