പ്രൊഡ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ബാബു ഷഹീര്‍


ഹൗസ് നം.6/1790, ആസാദ് റോഡ്, കൊച്ചി-5. ഫോണ്‍ : 0484-2220515, 94470 12399
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ബാബു ഷണ്മുഖം


രോഹിണി എ.എം.എസ്.ഐ, തേങ്ങാപ്പട്ടണം പി.ഒ., കന്യാകുമാരി. ഫോണ്‍ : 04651-235405, 0484-3955622, 98461 33665. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ബദ്ദറുദ്ദീന്‍ സി.ബി


പീരേത്ത് പുത്തന്‍ വീട്, കോട്ടമുകള്‍, അടൂര്‍ - 691 523 0473-2426194. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ബൈജു പെരുമ്പാവൂര്‍


പത്മാലയം, കീഴില്ലം, പെരുമ്പാവൂര്‍ ഫോണ്‍ : 0484-2651382, 9388869099. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ബെന്നി കട്ടപ്പന


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , പല്ലാട്ടുശ്ശേരില്‍ ഹൗസ്, കൊച്ചി-682 019. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബിജു പി.ജോസഫ്


വിലാസം : പ്രൊഡ.മാനേജര്‍ , പുതിയാംപുറത്ത്, തമ്മനിമട്ടം, രാമമംഗലം പി.ഒ., കൊച്ചി-686 663. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബിജു തോമസ്


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , കളപ്പുരയില്‍ ഹൗസ്, മീന്‍പാറ പി.ഒ., പുത്തന്‍കുരിശ്, കൊച്ചി-682 308.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബിപിന്‍ വല്ലശ്ശേരി


വിലാസം : പടിഞ്ഞാറേ വല്ലശ്ശേരി, നോര്‍ത്ത് ഗേറ്റ്, വൈക്കം, കോട്ടയം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ബോംബെ രാജു


വിലാസം - ഐശ്വര്യ, അതിയൂര്‍ , ബാലരാമപുരം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 501


ബൂണ്‍ ബാബു


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , നരിയാമ്പുള്ളി ഹൗസ്, അരിയന്നൂര്‍ , ഗുരുവായൂര്‍ , തൃശൂര്‍ - 680 102. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.11 News Items found. Page 1 of 2