ഗായിക

ദേവിചന്ദ്രന്‍


' കോളേജ് ഗേള്‍ ' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ചന്ദ്രഭാനുവുമൊത്ത് 'അമൃതപ്രഭാതം വിരിഞ്ഞു...' എന്ന ഗാനം പാടിക്കൊണ്ട് ദേവിചന്ദ്രന്‍ സിനിമാഗാനരംഗത്തെത്തി.1 News Items found. Page 1 of 1