നടി

ഇലഞ്ഞിക്കല്‍ നാരായണി


സംഘഗാനം, ചാപ്പ, ചാരം, മേള തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചു. പ്രൊഫഷണല്‍ നാടകനടി.


എലിസബത്ത്


നം.8, കുമാരന്‍ നഗര്‍, ഫസ്റ്റ് മെയിന്‍ റോഡ്, ചിന്മയ നഗര്‍, സ്റ്റേജ് 11, ചെന്നൈ-600 092.
ഫോണ്‍‍: 98840 46007, 98842 26841. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്2 News Items found. Page 1 of 1