നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍

ഗീത ശശികുമാര്‍


സിനിമാ, സൗഭാഗ്യ, ടി.സി.41/1741, കടിയപട്ടണം ലൈന്‍, മണക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-9. ഫോണ്‍: 0471-2453888. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ഗിരീഷ് വൈക്കം


അശ്വതി ഫിലിംസ്, വത്തക്കാട്ടു ഹൗസ്, വാര്‍ഡ് 19, വൈക്കം. ഫോണ്‍: 2622091. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ഗോപാലന്‍ എ.എം


ശ്രീഗോകുലം മൂവീസ്, ധന്യ കോംപ്ലക്സ്, ഒന്നാം നില, ശാസ്ത ടെമ്പിള്‍ റോഡ്, എറണാകുളം നോര്‍ത്ത്, കൊച്ചി-18. ഫോണ്‍: 0484-5460841, 9847048108. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ഗോവിന്ദന്‍കുട്ടി എ.വി


ബാബ ക്രിയേഷന്‍സ്, സത്യാലയം, തലാപ്പ്, കണ്ണൂര്‍. ഫോണ്‍: 98956 87886. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.4 News Items found. Page 1 of 1