നടി

ഇന്ദിര


ബാലനടിയായി രംഗത്ത് വന്നു. തെലുങ്കു നടി. ഏതാനും ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചു.


ഇന്ദു


അഭിനേത്രി, സിനിമാ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ . അനേകം ചിത്രങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.


ഇന്ദുലേഖ


ടി.സി.37/217, കൃഷ്ണ മന്ദിരം, തിരുമല, തിരുവനന്തപുരം . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്3 News Items found. Page 1 of 1