പ്രൊഡ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ജെയ്സണ്‍ ജോസഫ്


വിലാസം : 31/50സി, ലൈന്‍ നം.9, അമ്പേലിപടം റോഡ്, വൈറ്റില, എറണാകുളം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജാവേദ് ചെമ്പ്


പുത്തന്‍ തറ, ചെമ്പ്, വൈക്കം, ഫോണ്‍ : 04829-272620, 93874 84250, 9447465979
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ജയചന്ദ്രന്‍ ബി


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , ജയ നിവാസ്, പനത്തറ, പാച്ചല്ലൂര്‍ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-27. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജയകൃഷ്ണന്‍


ടി.സി.16/25, കൃഷ്ണവിലാസം റോഡ്, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം ഫോണ്‍ : 0471-2323212, 2466444, 98471 56536. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ജയന്‍


വിലാസം - തട്ടകം, ഗോവിന്ദപുരം, കോഴിക്കോട്-673 016


ജയന്‍ ചാക്കോ


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , പഴമ്പിള്ളി ഹൗസ്, സെമിനാരി പി.ഒ., സെന്റ് ജോസഫ് ചര്‍ച്ചിനു സമീപം, ആലുവ-683 103. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


ജയപ്രകാശ് കെ


അക്ഷയ, തോട്ടക്കര, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട് ഫോണ്‍ : 0466-2246197, 98471 74510
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ജയശങ്കര്‍ എസ്


രാധിക ഹൗസ്, പണിക്കേഴ്സ് ലെയിന്‍, ശാസ്തമംഗലം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം. ഫോണ്‍ : 0471-2313167. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ജയശീലന്‍


കുടവട്ടൂര്‍, ചരുവിള വീട്, കൊടുവട്ടൂര്‍ പി.ഒ., ഓടനാവട്ടം, കൊട്ടാരക്കര. ഫോണ്‍ : 0474-3293357, 9349887497. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


ജിപ്സണ്‍ ചമ്പക്കര


പാലത്തിങ്കല്‍ ഹൗസ്, വൈറ്റില പി.ഒ., തൈക്കൂടം, കൊച്ചി-682 019. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്16 News Items found. Page 1 of 2