ബാലതാരം

കുമാരി ലക്ഷ്മി


പ്രഹ്ളാദന്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ പ്രഹ്ളാദന്റെ വേഷം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി.1 News Items found. Page 1 of 1