ബാലതാരം

സബിത


സീരിയല്‍ ബാലനടിയായി രംഗത്തുവന്നു. എട്ടോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ ബാലനടി. ഉണരൂ, എന്റെ കളിത്തോഴന്‍ കിളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചു. ജെ.ആര്‍ . ആനന്ദിന്റെ മകള്‍ .


സുഭദ്ര


ബാലനിലെ ബാലനടി. സ്വദേശം ഒറ്റപ്പാലം2 News Items found. Page 1 of 1