പ്രൊഡ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്

വി.സി.ശേഖര്‍ പിള്ളൈ


ടി.സി.42/1916, ഗാന്ധാരി അമ്മന്‍ കോവില്‍ റോഡ്, മേലേ തമ്പാനൂര്‍ , തിരുവനന്തപുരം-695 001
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്


വത്സലന്‍ ആര്‍


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , അമ്പാടി സിനിയൂണിറ്റ്, ആസാദ് റോഡ്, കലൂര്‍ , കൊച്ചി-682 017. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


വാഴൂര്‍ ജോസ്


പി.ആര്‍ ഒ., ടി.സി.24/353(3), ശാസ്താ നഗര്‍ , ഗവ.ആര്‍ട്സ് കോളേജിന് എതിര്‍വശം, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം-695 014. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


വിജയകുമാര്‍ എന്‍


പ്രൊഡക്ഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, കോട്ടവാതുക്കല്‍ ‍, പോലിസ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സിനു സമീപം, ഏറ്റുമാനൂര്‍ പി.ഒ., കോട്ടയം.


വിജയകുമാര്‍ പി


6/899, സാക്കു, എല്‍ പി സ്കൂളിനു പുറകുവശം, കരിങ്ങാരപ്പുള്ളി പി.ഒ., പാലക്കാട് - 678 659.


വിജയന്‍ പെരിങ്ങോട്


വിലാസം - കണ്ണത്ത് ഹൗസ്, പെരിങ്ങോട് പി.ഒ., കുട്ടനാട് -679 535


വിജീഷ് പി.വി


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , പൂക്കോട്ടില്‍ ഹൗസ്, ചാവക്കാട് പി.ഒ., ആലുംപടി, തൃശൂര്‍ . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


വിനോദ് ഗുരുവായൂര്‍


വിമി വിഹാര്‍ , അരിക്കണ്ണിയൂര്‍ പി.ഒ., തൃശൂര്‍ . കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


വിനോദ് മംഗലത്ത്


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , നം.82, മൈത്രിനഗര്‍ , പാറോട്ടുകോണം, നാലാഞ്ചിറ, തിരുവനന്തപുരം
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.


വിനോദ് പി


വിലാസം : പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ , പി.ഡബ്ല്യൂ ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസ്, ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ - 679 121. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പിന്നീട് ചേര്‍ക്കുന്നതാണ്.10 News Items found. Page 1 of 1