രുദ്രാക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത്?

rudraksham

രുദിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുവന്‍ രുദ്രന്‍. രുദ് എന്നാല്‍ ദുഃഖം എന്നും, ദ്രവിപ്പിക്കുക എന്നാല്‍ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുമാണ് അര്‍ത്ഥം. രുദ്രന്‍ പഞ്ച കൃത്യങ്ങളുടെയും (സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, തിരോധാനം, ലയം) നാഥനും പ്രപഞ്ചവിധാതാവുമാകുന്നു. രുദ്രന്റെ ഉത്തമേന്ദ്രിയങ്ങളായ അക്ഷങ്ങള്‍ എന്ന് രുദ്രാക്ഷത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായി അര്‍ത്ഥം കൈവരുന്നു.

ജീവിതമെന്ന സംസാരചക്രത്തില്‍പ്പെട്ടു ഉഴറുന്ന മനുഷ്യന് ശ്രേയസ്‌കരമായ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നന്മതിന്മകളെ വേര്‍തിരിച്ചു കിട്ടുതിന് പരമകാരുണികനായ രുദ്രന്‍ തന്റെ നയനങ്ങളെത്തന്നെയൊരു രുദ്രാക്ഷമാക്കി മാനവകുലത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ ഉത്ഭവം
പണ്ട് ത്രിലോകങ്ങളെയും വിറപ്പിച്ച് സംഹാര താണ്ഡവമാടിയ ത്രിപുരാസുരന്‍മാരെ വധിച്ചുകളയുന്നതിന് ആയിരം വത്സരക്കാലം പരമശിവന്‍ കണ്ണിമചിമ്മാതെ കാത്തുനിന്നു. ത്രിപുരവധത്തിനുശേഷം കണ്ണുചിമ്മിയ പരമശിവന്റെ നേത്രത്തില്‍ നിന്നു തെറിച്ചുവീണ കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളികള്‍ രുദ്രാക്ഷവൃക്ഷങ്ങളായി എന്ന് പുരാണം.

അവയില്‍ നിന്ന് 38 പ്രകാരത്തിലുള്ള രുദ്രാക്ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്‍ സൂര്യനേത്രത്തില്‍ നിന്ന് 12 തരവും സോമനേത്രത്തില്‍ നിന്നു 16 തരവും തൃക്കണ്ണില്‍ നിന്നു 10 തരവുമായി രുദ്രാക്ഷങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം അറിയപ്പെട്ടു. രുദ്രാക്ഷകായയ്ക്കുള്ളില്‍ ഒരു വിത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു മുഖരുദ്രാക്ഷം. രണ്ടു വിത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടുമുഖം എന്നിങ്ങനെ വിത്തിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് വിവിധ മുഖങ്ങളിലായില്ലാണ് രുദ്രാക്ഷം ലഭ്യമാവുക. വിത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടിയിരുന്നാല്‍ അതിന്റെ ശക്തിയും ഫലവും കൂടിയിരിക്കും.


ജ്യോതിഷം

2016 ജനുവരി 20 മുതല്‍ 2017 ഫെബ്രുവരി 20 വരെയുള്ള മാസഫലങ്ങള്‍

2016 ജനുവരി 20 മുതല്‍ 2017 ഫെബ്രുവരി 20 വരെയുള്ള മാസഫലങ്ങള്‍

ത്രിശൂല തത്ത്വാചാര്യ ഹരിചന്ദനമഠം രതീഷ് ജെ. അയ്യര്‍ - 9496367702 2016 ജനുവരി 20 മുതല്‍ 2017 ഫെബ്രുവരി 20 വരെയുള്ള മാസഫലങ്ങള്‍

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)

കാലം അനുകൂലമാണ്. പുതിയ...

2015 ഡിസംബര്‍ 20 മുതല്‍ 2016 ജനുവരി 20 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ സിനിമാ കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ?

2015 ഡിസംബര്‍ 20 മുതല്‍ 2016 ജനുവരി 20 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ സിനിമാ കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ?

2015 ഡിസംബര്‍ 20 മുതല്‍ 2016 ജനുവരി 20 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ സിനിമാ കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ?

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)

സിനിമാ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍...

2015 നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ 2015 ഡിസംബര്‍ 20 വരെയുള്ള കാലം സിനിമാ അനുബന്ധ മേഖലയിലുളളവര്‍ക്ക് എങ്ങനെ?

2015 നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ 2015 ഡിസംബര്‍ 20 വരെയുള്ള കാലം സിനിമാ അനുബന്ധ മേഖലയിലുളളവര്‍ക്ക് എങ്ങനെ?

2015 നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ 2015 ഡിസംബര്‍ 20 വരെയുള്ള കാലം സിനിമാ അനുബന്ധ മേഖലയിലുളളവര്‍ക്ക് എങ്ങനെ?

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)

ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാം....

കരാറില്‍ ഒപ്പിടല്‍ സന്ധ്യക്ക് വേണ്ട

കരാറില്‍ ഒപ്പിടല്‍ സന്ധ്യക്ക് വേണ്ട

താരത്തിന് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ കരാറില്‍ ഒപ്പിടണം. സംവിധായകന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ചര്‍ച്ച... സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ കഴിവതും...

രുദ്രാക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത്?

രുദ്രാക്ഷം എന്നാല്‍ എന്ത്?

രുദിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുവന്‍ രുദ്രന്‍. രുദ് എന്നാല്‍ ദുഃഖം എന്നും, ദ്രവിപ്പിക്കുക എന്നാല്‍ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുമാണ് അര്‍ത്ഥം. രുദ്രന്‍ പഞ്ച കൃത്യങ്ങളുടെയും (സൃഷ്ടി,...


5 News Items found. Page 1 of1