ഹോമെലി മീല്സ്

Homely Meals

തിരുവനന്തപുരം: മോഹന്‍ലാലിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു. ഫ്രീ കശ്മീര്‍ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പാക് പതാക പറത്തിയാണ് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ 'ഫോറം' സബ്‌സെക്ഷന്‍, ടീം സൈബര്‍ വാരിയേഴ്‌സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

'സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഹാക്കേഴ്‌സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍, സെര്‍വറുകള്‍ എല്ലാം അപകടത്തിലാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരെ നിങ്ങള്‍ ചെയ്ത കാര്യം ഞങ്ങളൊരിക്കലും മറക്കില്ല. ജമ്മുകശ്മീരില്‍ പതിനായിരങ്ങളാണ് മരിച്ചത്.' ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സന്ദേശം.


മണി രത്നം

Money Rathnam

'സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഹാക്കേഴ്‌സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍, സെര്‍വറുകള്‍ എല്ലാം അപകടത്തിലാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരെ നിങ്ങള്‍ ചെയ്ത കാര്യം ഞങ്ങളൊരിക്കലും മറക്കില്ല. ജമ്മുകശ്മീരില്‍ പതിനായിരങ്ങളാണ് മരിച്ചത്.' ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സന്ദേശം.


വെള്ളിമൂങ്ങ

Velli Moonga

തിരുവനന്തപുരം: മോഹന്‍ലാലിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു. ഫ്രീ കശ്മീര്‍ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പാക് പതാക പറത്തിയാണ് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ 'ഫോറം' സബ്‌സെക്ഷന്‍, ടീം സൈബര്‍ വാരിയേഴ്‌സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

'സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഹാക്കേഴ്‌സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍, സെര്‍വറുകള്‍ എല്ലാം അപകടത്തിലാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരെ നിങ്ങള്‍ ചെയ്ത കാര്യം ഞങ്ങളൊരിക്കലും മറക്കില്ല. ജമ്മുകശ്മീരില്‍ പതിനായിരങ്ങളാണ് മരിച്ചത്.' ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സന്ദേശം.


റീലീസിങ്ങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍