കാസിനോ സിനി യൂണിറ്റ്

കാലിക്കട്ട് ക്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ്, 20/6 എ, നിയര്‍ കല്ലായി ബ്രിഡ്ജ്, കല്ലായി, കോഴിക്കോട് . 0495-2320673, 9847140062


സിനി ക്രെയിന്‍ എസ്.എസ്

മാമ്പഴവിള വീട്, വാഴത്തോപ്പു പച്ച, പട്ടറ, കല്ലറ.പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-608. ഫോണ്‍ : 94479 09841


ദേവി സിനി ക്രെയിന്‍ യൂണിറ്റ്

പടക്കശ്ശേരി ഹൗസ്, തെറ്റുവാതല, കൈസക്കരി, ആലപ്പുഴ. ഫോണ്‍ :9249976161


ജെ.ജെ.സിനി ഔട്ട്ഡോര്‍ യൂണിറ്റ്

മലബാര്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ജംഗ്ഷന്‍, കൊരട്ടി, തൃശൂര്‍-680 308. ഫോണ്‍ :0480-2733718, 94470 73027


ജൂബിലി സിനി യൂണിറ്റ്

ജൂബിലി ബില്‍ഡിംഗ്, ടി.ബി.റോഡ്, കോട്ടയം-686 039. ഫോണ്‍ :0481-2562687


ലക്ഷ്മി സിനി ക്രെയിന്‍ യൂണിറ്റ്

പെരിഞ്ഞാനം ഈസ്റ്റ് പി.ഒ., തൃശൂര്‍-680 680. ഫോണ്‍ : 9447476916


മദര്‍ലാന്‍ഡ് സിനി യൂണിറ്റ്

അലന്‍കോട്ടേജ്, ഹൗസ് നം.35/2928, സിന്‍ദിപുരം റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി-25. ഫോണ്‍ : 93871 69262


ഒണ്‍ സിനിമ ക്രെയിന്‍ സെര്‍വീസസ്

പക്കത്തു കിഴക്കേനിഗര്‍ത്തില്‍, കൊക്കോതമംഗലം.പി.ഒ., ചേര്‍ത്തല, ആലപ്പുഴ. ഫോണ്‍ :98477 17711


റെയിന്‍ബോ സിനി ക്രെയിന്‍

ഗുരു കാസറ്റ് സെന്റര്‍, കെ.എസ്.എം.ബില്‍ഡിംഗ്, കോര്‍ട്ട് റോഡ്, ആലപ്പുഴ-1. ഫോണ്‍ : 98474 91545


ശക്തിമാന്‍ ക്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസസ്

മലയാള കലാഭവന്‍, പാതിരാപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴ. ഫോണ്‍ : 9847268798


യൂണിറ്റ്


16 News Items found. Page 1 of2