മുരുഗേഷ്

സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഡിസൈനര്‍ , മുരുഗേഷ് ഓഡിയോ ലാബ്, വിജയവാഹിനി സ്റ്റുഡിയോ, വടപളനി, ചെന്നൈ - 600 026.